„AUGUSTE RODIN”

BRĄZ, 2011

Jednym z najbardziej zasadniczych podziałów rzeczywistości, zwłaszcza rzeczywistości, jaką jest człowiek, jest podział i połączenie w człowieku na świat materialny i duchowy. Treść tej rzeźby, ale i w ogóle mój stosunek do twórczości rzeźbiarskiej z niezwykłą głębią wyraził Immanuel Kant w słynnym zdaniu: “Dwie rzeczy zadziwiają mnie najbardziej, niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”