„ILUMINACJA”/”OŚWIECENIE”

AKRYL/STIUK, 2023

„Człowiek jest prześwitem wpisanym w Byt” - M. Marleau-Ponty.

Jak wyrzeźbić światło? Jak wyrzeźbić niematerialne, metafizyczne? Jak wyrzeźbić tą tajemnicę w człowieku? Artur Schopenhauer określił człowieka jako „byt ku śmierci”. I miał w tym sporo racji, ale mam nadzieję, że człowiek to jednak bardziej byt ku światłu...