„MADONNA BEZ DZIECIĄTKA” / „PUSTA PIETA”

CERAMIKA, 2023

Pozwól, drogi odbiorco, że nie będę Ciebie przekonywał do istnienia, bądź nieistnienia Boga. Ostatecznie jest to mój i Twój bardzo osobisty wybór. Myślę przy tym o zmianie, która dokonała się na przestrzeni ostatnich wieków, którą najdobitniej sformułował Fryderyk Nietzsche w słynnym „gott ist tott” – Bóg umarł. Nietzsche samemu będąc ateistą ustami Zaratustry nie obwieszcza fizycznej śmierci Boga, ale Jego śmierć w świadomości ludzkiej, świadomości i kulturze zachodnich społeczeństw. Ta „Pusta pieta” jest przypomnieniem o nieobecnym Bogu, o utracie punktu odniesienia, sensu istnienia pokoleń, które żyły przed nami łączone więzami opowieści religii i mitów.