„PRZEJŚCIE”

AKRYL/STIUK, 2023 

Transcendentność (łac. transcendere – „wychodzenie poza granice”) – za transcendentne uznaje się to, co wykracza poza granice. "Mówimy, że jakieś a jest transcendentne wobec jakiegoś b, jeżeli a przekracza b". (S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, wyd. Książka i Wiedza 2004 Warszawa, hasło: transcendentność)