„SZEPTY”

CERAMIKA, 2019

Rzeźba szepty należy do tego cyklu portretów, który opowiada o fenomenie człowieka, o jego absolutnej wyjątkowości, o cechach jego natury, które mają charakter transcendentalny, przekraczający środowisko naturalne, z którego pochodzi. Nie chcę zawężać twojego jej odbioru zanadto sugerując jej znaczenie. „Podszepnę” jedynie, że tym fenomenem, o którym rzeźba opowiada jest ludzka moralność - możliwość oceniania przez nas czynów w kategoriach zła i dobra, i przede wszystkim możliwość wyboru między nimi. W odwiecznej walce dobra ze złem, w której szala przechyla się raz w jedną, raz w drugą stronę, języczkiem u wagi jesteś tTy, w tym momencie...