„TWÓJ PORTRET JAKO DZIECKA NIESKONCZONOŚCI”

CERAMIKA, 2019

Zbigniew Herbert wychodząc z groty Lasceaux naznaczonej pierwszymi, prehistorycznymi śladami sztuki powiedział: „Wracałem z Lascaux tą samą drogą, jaką przybyłem. Mimo że spojrzałem, jak to się mówi, w przepaść historii, nie miałem wcale uczucia, że wracam z innego świata. Nigdy jeszcze nie utwierdziłem się mocniej w kojącej pewności: jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem nie tylko Greków i Rzymian, ale prawie nieskończoności”. Rzeczywiście, owoce kultury, sztuki, mają smak nektaru i ambrozji - dają smak wieczności.