“AUTOPORTRET”

ŻELIWO, 2013

Każde dzieło sztuki włączone w obszar kultury, a więc obszar oddziaływania międzyludzkiego zaczyna się wewnątrz człowieka, w jego wręcz intymnej relacji, pierwszej i najważniejszej, w której w jakimś sensie jest zawsze sam, to znaczy w relacji do siebie samego. Zatem w każdym dziele sztuki zawiera się jakaś cząstka autoportretu. Nie przestaje mnie fascynować to, że we mnie, tak jak w tobie, jest zapisana prawda o człowieku każdych czasów.